Search
Close this search box.

Donaldson TORIT DCE

Zgjidhje filtrimi për pluhur industrial, tym dhe mjegull

Sisteme të filtrave me kertrixh Donaldson

Si shpikës të sistemeve të filtrave, me kertrixh filtrash, Donaldson Torit® siguron gamën më të plotë të sistemeve të filtrave për kertrixh që rrisin
ekonomikisht rendimentin dhe efikasitetin e prodhimit. Sistemet tona të filtrimit me kertrixh janë të dizajnuara për të kapur gamën e gjerë të grimcave të pluhurit që mund t’i inhibojnë mjediset e prodhimit.

Aplikimet:

Sisteme filtrimi me qese Donaldson

Ne ofrojmë një linjë të plotë të sistemeve të fuqishme të filtrave me qese që mbledhin pluhurin nga proceset e prodhimit. Për më shumë se 50 vjet, sistemet e filtrimit me qese përdoren për të mbledhur pluhurin industrial, duke ofruar një gamë të plotë të zgjidhjeve nga pluhuri i pakëndshëm deri në ngarkesat jashtëzakonisht të rënda të pluhurit, dhe pluhuri i mbledhur mund të kthehet në procesin e prodhimit, duke reduktuar humbjet e prodhimit dhe duke siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm pune. Sistemet tona më të spikatura të filtrimit me qese janë Dalamatic®, Unimaster®, Syvac që e mirëmbajnë procesin e prodhimit të pastër dhe të pandërprerë.

Aplikimet:

Sistemet e filtrimit Donaldson për ekstraktimin e mjegullës dhe tymit

Teknologji e përparuar që i mbledh ndotësit submikronikë – mjegullën dhe tymin nga përpunimi i metaleve të makinerive CNC. Donaldson Torit® ka zhvilluar një gamë të gjerë të ekstraktuesve që mundësojnë ajër të pastër për punonjësit dhe një mjedis të pastër pune të tilla si dysheme të pastra, sipërfaqe pune të pavajosura dhe jo ngjitëse. Mjegulla e mbledhur dhe tymi nga agjentët për ftohje nëpërmjet teknologjisë së përparuar të filtrimit kthehen si kondensues në makinerinë CNC dhe ripërdoren në proceset e mëtejshme të punës.

Aplikimet:

Pajisje Donaldson ATEX

Gjithçka sipas kërkesës suaj, konsultohuni me ne !!!

Aplikimet: