Search
Close this search box.

Politika e privatësisë

Njoftimi i privatësisë

Ndryshuar për herë të fundit: 22 mars 2022

1. QASJA JONË

1.1 Ky Njoftim i Privatësisë përcakton se si ne, Evroskop DOOEL (më tej të referuar si “Evroskop”, “jonë” ose “ne”) përpunojmë të dhënat personale të vizitorëve dhe klientëve të faqes sonë të internetit (“Përdoruesi”).

2. ÇFARË ËSHTË INFORMACIONI I identifikueshëm personalisht (PII)/ TË DHËNAT PERSONALE?

2.1 Të dhënat personale ose PII nënkupton çdo informacion në lidhje me një person që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose tërthorazi; mund të përfshijë emrin, adresën, adresën e emailit, numrin e telefonit, numrin e kartës së kreditit/debitit, adresën IP, të dhënat e vendndodhjes, (“Të dhënat personale”).

3. QËLLIMET PËR TË CILAT NE PËRPUNIM TË DHËNAT PERSONALE

3.1 Evroskop do të përpunojë të dhënat tuaja personale, në përputhje me ligjin në fuqi, vetëm për qëllimet e mëposhtme:
3.1.1 ofrimin e mallrave tona dhe ofrimin e shërbimeve tona për ju në një mënyrë të personalizuar, për shembull, ne mund të jepni sugjerime bazuar në kërkimet tuaja të mëparshme për t’ju mundësuar të identifikoni mallrat dhe shërbimet e përshtatshme më shpejt;
3.1.2 duke u mundësuar furnitorëve dhe ofruesve tanë të shërbimeve të kryejnë funksione të caktuara në emrin tonë, duke përfshirë përpunimin e pagesave, verifikimin, funksionet teknike, logjistike ose funksione të tjera, siç mund të kërkohet, për të përmbushur porositë tuaja;
3.1.3 duke ju dërguar komunikime marketingu, me qëllim që t’ju mbajmë të informuar për produktet dhe shërbimet tona dhe tona, të cilat ne i konsiderojmë se mund të jenë me interes për ju;
3.1.4 shërbimi i reklamave në pajisjet tuaja; dërgimi i reklamave bazuar në interesat tuaja të konstatuara nga kërkimet tuaja të kaluara, vizitat e nënfaqeve dhe blerjet në faqet tona të internetit, dhe të dhëna të tjera të marra nëpërmjet përdorimit të “cookies” të vendosura në pajisjet tuaja. Ju lutemi shikoni deklaratën tonë të Cookie më poshtë.
3.1.5 garantimi i sigurisë së llogarisë tuaj dhe biznesit tonë, parandalimi ose zbulimi i mashtrimit ose abuzimeve të faqes sonë të internetit, për shembull, duke kërkuar informacion verifikimi për të rivendosur fjalëkalimin e llogarisë tuaj;
3.1.6 zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve tona, për shembull, duke rishikuar vizitat në faqen tonë të internetit dhe nënfaqet e saj të ndryshme, kërkesën për mallra dhe shërbime specifike;
3.1.7 të pajtohet me ligjin në fuqi, për shembull, në përgjigje të një kërkese nga një gjykatë ose organ rregullator, kur një kërkesë e tillë është bërë në përputhje me ligjin;
3.2 Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllimet e përshkruara më sipër do të përfshijnë:
3.2.1 përmbushjen e një kontrate që kemi në fuqi me ju;
3.2.2 për interesat legjitime të biznesit të Evroskopit;
3.2.3 na keni dhënë pëlqimin tuaj ose
3.2.4 për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet Evroskop.

4. ZBALIMI I INFORMACIONIT TË KLIENTIT

4.1 Ka rrethana ku ne dëshirojmë të zbulojmë ose jemi të detyruar t’ua zbulojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta. Kjo do të bëhet vetëm në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi dhe për qëllimet e listuara më sipër. Këta skenarë mund të përfshijnë zbulimin:
4.1.1 për filialet, degët ose zyrat tona të lidhura;
4.1.2 për ofruesit ose furnizuesit tanë të shërbimeve të kontraktuara për të lehtësuar ofrimin e shërbimeve ose mallrave tona;
4.1.3 për partnerët tanë reklamues që na mundësojnë të ofrojmë reklama;
4.1.4 për ofruesit dhe konsulentët e shërbimeve të palëve të treta me qëllim që të mbrojmë sigurinë ose integritetin e biznesit tonë, duke përfshirë bazat e të dhënave dhe sistemet tona dhe për arsye të vazhdimësisë së biznesit;
4.1.5 ndaj një personi tjetër juridik, në baza të përkohshme ose të përhershme, për qëllime të një sipërmarrjeje të përbashkët, bashkëpunimi, financimi, shitjeje, bashkimi, riorganizimi, ndryshimi i formës juridike, shpërbërja ose ngjarje të ngjashme. Në rastin e një bashkimi ose shitjeje, të dhënat tuaja personale do të transferohen përgjithmonë te një kompani pasardhëse;
4.1.6 autoriteteve publike ku ne jemi të detyruar me ligj ta bëjmë këtë.

5. TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE PERSONALE

5.1 ​​Ne mund t’i transferojmë të dhënat tuaja personale te një palë e tretë në vendet jashtë vendit në të cilin janë mbledhur fillimisht për përpunim të mëtejshëm në përputhje me qëllimet e përcaktuara në paragrafin 3 më sipër. Në veçanti, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në të gjithë Evroskopin dhe te ofruesit tanë të shërbimeve të jashtme të vendosura jashtë vendit. Në këto rrethana, ne do të sigurojmë, kur kërkohet nga ligji në fuqi, që të drejtat tuaja të privatësisë mbrohen në mënyrë adekuate nga mjete të përshtatshme teknike, organizative, kontraktuale ose të tjera të ligjshme.

6. RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

tuaja personale do të mbahen për aq kohë sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e listuara më sipër ose siç kërkohet nga ligji vendas në fuqi. Ju lutemi na kontaktoni për detaje të mëtejshme të periudhave të zbatueshme të ruajtjes.

7. TË DREJTAT E PRIVATËSISË TË TË DHËNAVE

Ligji për privatësinë e të dhënave u siguron individëve në vende të caktuara të drejta të shumta, duke përfshirë të drejtën për: akses, korrigjimin, fshirjen, kufizimin, transportin dhe kundërshtimin e përpunimit të të dhënave të tyre personale. Individët mund të kenë gjithashtu të drejtën të paraqesin një ankesë pranë autoritetit përkatës të privatësisë së të dhënave nëse besojnë se të dhënat e tyre personale nuk përpunohen në përputhje me ligjin në fuqi për privatësinë e të dhënave.

FËMIJËT
Ju lutemi vini re se kjo faqe interneti nuk është e destinuar për fëmijët nën moshën 13

8. FËMIJËT

Ju lutemi vini re se kjo faqe interneti nuk është e destinuar për fëmijët nën moshën 13

9. Vjeç

Për të mbledhur informacionin siç përshkruhet më sipër, ne mund të përdorim cookie dhe teknologji të ngjashme në faqen tonë të internetit.
Një cookie është një pjesë e vogël e informacionit që dërgohet në shfletuesin tuaj dhe ruhet në hard diskun e kompjuterit tuaj, telefonin celular ose pajisje tjetër.
Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj që t’ju njoftojë kur merrni një cookie. Kjo ju mundëson të vendosni nëse doni ta pranoni apo jo. Megjithatë, disa nga shërbimet dhe veçoritë e ofruara përmes faqeve të internetit mund të mos funksionojnë siç duhet nëse skedarët e skedarëve tuaj të personalizimit janë të çaktivizuar.
Cookies mund të jenë të palës së parë ose të palëve të treta.
· faqja e internetit që po vizitoni
. kuki

vendos
tëfaqja jonë e internetit:
Kuki rreptësisht të nevojshme: Këto cookie janë thelbësore për t’ju mundësuar të lëvizni nëpër faqen e internetit dhe të përdorni veçoritë e saj. Pa këto cookie, shërbimet që keni kërkuar nuk mund të ofrohen. Ato fshihen kur mbyllni shfletuesin. Këto janë biskota të palës së parë.
Kukit e performancës: Këto cookie mbledhin informacion në një formë anonime rreth mënyrës se si vizitorët përdorin faqen tonë të internetit. Ato na lejojnë të njohim dhe numërojmë numrin e vizitorëve dhe të shohim se si lëvizin vizitorët rreth sajtit kur e përdorin atë dhe rajonet e përafërta nga të cilat po vizitojnë. Këto janë biskota të palës së parë.
Cookie funksionaliteti: Këto skedarë skedarësh e lejojnë faqen e internetit të kujtojë zgjedhjet që bëni (si p.sh. emrin e përdoruesit, gjuhën ose rajonin ku ndodheni) dhe të sigurojë veçori të përmirësuara, më personale.
Këto cookie mund të përdoren gjithashtu për të kujtuar ndryshimet që keni bërë në madhësinë e tekstit, fontet dhe pjesë të tjera të faqeve të internetit që mund t’i personalizoni. Informacioni që mbledhin këto skedarë cookie mund të jetë anonim dhe ata nuk mund të gjurmojnë aktivitetin tuaj të shfletimit në faqet e tjera të internetit. Këto janë biskota të palës së parë.
Kuki të shënjestruar: Këto cookie përdoren për të ofruar reklama më të rëndësishme për ju dhe interesat tuaja. Ato përdoren gjithashtu për të kufizuar numrin e herëve që shihni një reklamë, si dhe për të ndihmuar në matjen e efektivitetit të fushatës reklamuese. Zakonisht ato janë cookie të palëve të treta, të vendosura nga rrjetet e reklamave me lejen e operatorit të faqes në internet. Ata kujtojnë se ju keni vizituar një faqe interneti dhe ky informacion ndahet me organizata të tjera si reklamuesit. Shumë shpesh, kukitë e synimeve ose reklamave do të lidhen me funksionalitetin e sajtit të ofruar nga organizata tjetër.

10. ANALITIKA

E FAQEVE Evroskop bashkëpunon me Google për të kryer analiza të caktuara të uebsajteve të cilat përdorin cookie. Informacioni i gjeneruar nga cookie-t në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti transmetohet përgjithësisht në një server të Google në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë dhe ruhet atje. Në emër të Evroskop, Google do t’i përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte rreth aktiviteteve të sajtit dhe për të ofruar shërbime të mëtejshme për Evroskop në lidhje me përdorimin e faqes në internet dhe internetit.
Evroskop përdor veçorinë User-ID të Google Analytics, e cila na lejon të gjurmojmë përdorues individualë nëpër pajisje dhe seanca të shumta duke përdorur faqet tona të internetit. Ju mund të shikoni politikën e privatësisë së Google këtu: https://policies.google.com/privacy?hl=en,me më shumë informacione të vendosura këtu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (përfshirë informacione në lidhje me si të kontrolloni se si ndahet informacioni përmes cilësimeve tuaja të reklamave) dhe këtu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave të krijuara nga Google Analytics në lidhje me përdorimin tuaj të faqeve tona të internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe përpunimin e këtyre të dhënave duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit, me më shumë informacion në lidhje me mënyrën se si mund të zgjidhni jashtë mbledhjes së të dhënave të Google Analytics siç udhëzohet këtu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Kjo lidhje ofron udhëzime për instalimin e një cookie të tërheqjes në pajisjen tuaj. Si rezultat, mbledhja e të dhënave nga Google Analytics parandalohet në të ardhmen për faqen tonë të internetit dhe për këtë shfletues për sa kohë që skedari i tërheqjes mbetet i instaluar në shfletuesin tuaj.
Nëse arrini në një nga faqet tona të internetit nëpërmjet një reklame Evroskop të kontrolluar nga Google, Google AdWords vendos një cookie në kompjuterin tuaj. Cookie përdoret për të gjurmuar numrin e klikimeve në një reklamë.
Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në gjurmim, mund të refuzoni cilësimin e cookie-t përkatës me anë të një cilësimi të shfletuesit që në përgjithësi çaktivizon cilësimin automatik të kukive. Ju lutemi vini re se nuk duhet të fshini skedarët përkatës të heqjes dorë nëse dëshironi të vazhdoni të parandaloni regjistrimin e të dhënave të matjes. Nëse i fshini të gjitha cookie-t në shfletuesin tuaj, duhet të vendosni përsëri çdo skedar të kërkuar të tërheqjes.

Cookies dhe heqja dorë
Kur të mbërrini në faqen tonë të internetit do të shfaqet një mesazh pop-up që ju informon se ne do të dëshironim të vendosnim cookie në pajisjen tuaj. Nëse ju, ose një përdorues tjetër i kompjuterit tuaj, dëshironi të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, mund ta bëni këtë duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj, përndryshe ne do të supozojmë se jeni të lumtur të merrni cookie nga faqja jonë e internetit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.allaboutcookies.org dhe http://www.youronlinechoices.com/uk/.
shtëpisëNjoftimi i privatësisë së